Terrazzo – Kalibrerad

Plattor för Tunnsättning/limning
Golvplattor i standardformat 40x40x1,5 cm / 60x60x2 cm
/ 60x30x2 cm (delad 60×60 cm)
Vikt per m²: 1,5 cm ca 37,5 kg / 2 cm ca 50 kg

FAKTADOKUMENT