EUROGOLV AB – PIONJÄR NÄR DET GÄLLER ITALIENSK TERRAZZO!

Sedan 1963, mer än 50 år, har vi försett den svenska marknaden med italiensk terrazzo och natursten.

Vi har varit med hela resan, från den traditionella plattan för bruksläggning till dagens kalibrerade utförande. Och vi täcker än idag in hela det breda sortimentet. Från tvåskiktsplattor till blockgjuten terrazzo, såväl cement-  som kompositbunden.
Vår strävan är att hitta den optimala produkten, både avseende pris och funktion, för varje objekt.

Hos EUROGOLV hittar du det du söker i terrazzo och natursten! Vare sig det gäller golv- och väggbeklädnad,  eller trappor, toppskivor, fönsterbänkar…

VÄLKOMMEN!